Vilka fördelar finns med Rental Sense?

För dig som hyresvärd så fungerar vår hyresgaranti som säkerhet om hyresgästen går i konkurs. Fastighetsvärden ersätts enligt det garantibelopp som föreskrivits i hyresavtalet.

Rental Sense erbjuder:

  • Fullständig överblick på hyreskontrakt och säkerheter
  • Problemfri utbetalning vid konkursfall
  • Digital signering

Som hyresgäst behöver ni inte längre binda kapital när ni hyr en lokal. Traditionella metoder innebär ofta upplåsning av kapital eller/och borgenståtagande.

Rental Sense erbjuder:

  • Heltäckande säkerhet
  • Ingen kapitalupplåsning
  • Digital signering

Hur Fungerar Det?

Ersätt deposition, bankgarantin & borgensåtagande


Med en fullständig säkerhet utan att binda kapital

Betala en mindre premie1,5 – 6 % av månadshyran

Frigör rörligt kapitalNyttja pengarna där dem gör sig bäst – i er verksamhet

I samarbete med SF Invest

SF Invest är ett ventureinriktat investmentbolag som gemensamt ägs av femtom av den kommersiella fastighetsmarknadens största fastighetsägare och konsulter. Tillsammans skapar, utvecklar och stödjer vi morgondagens smarata tjänster och lösningar.

Tillsammans förändrar vi fastighetsbranschen.